dinsdag 31 juli 2007

aangifte

Wat een feest: nu heb ik een goeie en feestelijke reden om onze eigen stadswinkel aan de Oostzeedijk ook eens daadwerkelijk te gaan benutten:

Op maandagochtend doe ik er (voorzien van trouwboekje, geboortebewijs en identiteitsbewijs) aangifte van de geboorte van Lotte. Dat loopt van een leien dakje en met de geboorteakte in de hand bestaat mijn dochter nu dus ook "administratief".


De stadswinkel van kralingen-Crooswijk is elke dag trouwens al vanaf 8.30 uur open. Alhoewel dat natuurlijk wel wat betekent voor de medewerkers vind ik dit een heel goede zaak vanuit oogpunt van service naar alle bewoners (klanten dus) die overdags grotendeels gewoon op hun werk zijn en dan nog eenvoudig eventjes voor of na het werk kunnen langskomen voor hun rijbewijs, paspoort, inschrijving, etc. zonder daarvoor meteen een halve dag vrij te moeten nemen.

zaterdag 28 juli 2007

een meisjeHet is even wat stil op mijn weblog omdat we het nu thuis druk hebben:

Vrijdagochtend om 9.25 uur is onze dochter Lotte geboren! Dit kleine wondertje zelf en haar ouders en broer Simon maken het prima. Het liep en loopt allemaal van een leien dakje en ik ben erg gelukkig!

zaterdag 21 juli 2007

rondje CrooswijkMasterplan Nieuw-CrooswijkDonderdagavond hebben Jannie Hack en Evert Polak (lid resp. voorzitter van de PvdA fractie in de deelraad) mij rondgeleid door Crooswijk en Rubroek. Aan de noordkant van Nieuw-Crooswijk worden de eerste blokken op dit moment gesloopt. Dit is de start van de realisatie van het masterplan Nieuw-Crooswijk, waarvan op de afbeelding hiernaast de hoofdlijnen te zien zijn.Sloop Nieuw-Crooswijk gestartJannie blijkt de perfecte gids te zijn want geboren en getogen in Crooswijk en op de hoogte van alles en iedereen in de wijk. Een hoop mooie (en ook minder mooie) verscholen plekjes gezien die voor mij nieuw zijn, en eindelijk het niet meer in gebruik zijnde schoolgebouw aan de Havelandstraat zelf kunnen bewonderen. Dat was één van de gebouwen die ik alleen 'van horen zeggen' kende maar nog niet eerder zelf had gezien. Het is trouwens een heel mooi maar wel heel onderkomen gebouw en ik heb nog geen idee wat hiermee zou kunnen of moeten worden gedaan. Rond een uur of 10 wordt het donker en strijken we neer in een Crooswijks café waar het gezellig druk blijkt te zijn, een mooie afsluiting van de avond.

woensdag 18 juli 2007

Veilingterrein en gemeentekwekerij


Onder de nogal misleidende kop "woonwijk in Kralingse Bos"

rept het Rotterdams Dagblad afgelopen maandag ineens over een opdracht van wethouder karakus aan OCNC (de bouwcombinatie van Nieuw Crooswijk) en West8. Het blijkt te gaan om een al langer bestaand idee in de omgeving van de gemeentekwekerij die grenst aan het kralinge Bos en het bestaande bedrijventerrein (veilingterrein) woningen te gaan bouwen en eventueel ook de drukke Bosdreef te verleggen.

Verder blijkt dat er geen opdracht van de stad aan OCNC/West8 bestaat, maar dat OCNC aan de wethouder heeft gevraagd of zij hiervoor zelf een idee mogen ontwikkelen. Daarop heeft de wethouder positief gereageerd, en erbij gezegd dat iedereen altijd ideeën mag ontwikkelen maar dat er geen sprake van ontwikkelrechten of iets dergelijks is.

Net als vele anderen ben ook ik wel benieuwd naar de visie die nu dus ontwikkeld wordt, rond half oktober zouden de eerste resultaten er zijn en dan worden die aan wethouder Karakus, mijn collega Gerard Schuiling en mij gepresenteerd. Ik neem me voor dit alles nauwlettend te volgen.


Circus Rotjeknor

Dinsdagmiddag komt een delegatie van Circus Rotjeknor op bezoek bij mijn collega Michel de Visser en mij. De delegatie wordt aangevoerd door (zakelijk) directeur Ben Rubingk. Rotjeknor is op termijn gedwongen vanuit hun huidige locatie in het centrum te verhuizen vanwege de bouw van een overdekte markthal. Er wordt gezocht naar tijdelijke huisvesting en die lijkt inmiddels ook gevonden, maar voor een uiteindelijk definitieve oplossing kijkt het jeugdcircus onder andere naar een drijvende accommodatie in het Boerengat bij de Admiraliteitskade. Het circus is bezig om met Rien Hilhorst van Het kwartier en een architect uit te werken wat de wensen precies zijn en hoe dat eruit gaat zien. Wij zouden het als deelgemeente een eer vinden Rotjeknor binnen de grenzen te hebben en vinden het belangrijk om uit te zoeken of de ideeën van het circus passen binnen de ruimtelijk-economische visie voor dit gebied, die onlangs door de deelraad is vastgesteld. We spreken af dat er ambtelijk nu eerst verder overlegd gaat worden hoe dit alles zich tot elkaar verhoudt en zodra de plannen meer definitief worden en er een formele bouwaanvraag in zicht komt zullen we er ook bestuurlijk mee aan de gang gaan. De eerste ideeën en plannen zien er mooi en professioneel uit en het enthousiasme van de aanwezigen werkt aanstekelijk.

maandag 16 juli 2007

Terbregsehof

Vandaag breng ik een bezoek aan het Terbregsehof en de Terbregseweg in de uiterste noordoost-punt van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Bewoners van de daar gelegen woningen (op de foto 2 woningen links van het midden vlak onder de spoorlijn en 4x2 woningen onderin beeld) en enkele bewoners van het semi-permantent bewoonde kermisexploitantenterrein (verharde terrein met bouwsels, boven het woord "Terbregsehof" op de foto) leiden me rond.

Aanleiding hiervoor is dat het Ontwikkelingsbedrijf (OBR) voorstelt om aan de westkant van het terrein een aantal kantoorvilla's te ontwikkelen. Aangezien dit niet binnen het nogal verouderde bestemmingsplan past, dient de deelgemeente hiervoor een vrijstellingsprocedure te starten. De deelraad heeft hierover eind juni gesproken met het dagelijks bestuur (db) en het db gevraagd om tijdens de zomermaanden nader te overleggen met de omwonenden alvorens een besluit over de te starten procedure wordt genomen.

Ik krijg een goede indruk van de wijze waarop het terrein nu gebruikt wordt en van de zorgen van de bewoners. Ik wordt gastvrij ontvangen in één van de schitterende paleisjes (op wielen) die een aantal kermisexploitanten op het terrein heeft en ben degenen die mij rondleiden dankbaar voor de tijd die ze zo op een doordeweekse dag voor mij hebben weten te maken.
We spreken af dat we na de zomervakantie (eind augustus/begin september) bijeen zullen komen om alles nog eens goed met elkaar te bespreken alvorens het db opnieuw een voorstel voor het volgen van een vrijstellingsprocedure aan de deelraad voor zal leggen.

vrijdag 13 juli 2007

Fort Loevestein


Woensdag mocht ik nog een allerlaatste keer met Bureau Secretaris-Generaal (BSG) van het ministerie van VROM op stap. BSG was mijn werkplek sinds 2003 tot een paar maanden geleden. Er was een excursie georganiseerd naar een verassingslocatie: Slot Loevestein . Een schitterend middeleeuws kasteel gelegen op de plek waar de Maas en de Waal samenkomen en overgaan in de Merwede. Ik was er nog niet eerder geweest terwijl het toch op een half uur rijden van Rotterdam ligt. Na bezichtiging van het fort een boottocht naar Dordrecht met uitleg over de manier waarop de Drechtsteden bezig zijn met het verbeteren van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Eén van de manco's van het gebied is dat het voor dagtoeristen uit de regio slecht ontsloten is. Ik ben zelf ook wel eens met de fiets vanuit Rotterdam via IJsselmonde en Kinderdijk naar Dordrecht gefietst en moet zeggen dat totdat je de Noord oversteekt het inderdaad een zoektocht is per fiets. Trouwens toch echt een aanrader die tocht, ook omdat je lekker snel met de fast ferry terug kunt.
's Avonds met zijn allen gegeten in Dordrecht met lieve en (bijna overdreven) mooie woorden van veel collega's (heel veel dank daarvoor!).

donderdag 12 juli 2007

Jaffa en De Esch

Op dinsdag een gesprek met Jenny Vermeeren en Maarten Kusters van woningcorporatie De Nieuwe Unie over De Esch. Dit is een wijkje uit de jaren '80 in het zuidoosten van Kralingen-Crooswijk waarvoor een wijkvisie is ontwikkeld en er een concept stedenbouwkundige visie ligt. tegelijkertijd loopt al een bestemmingsplanherziening vanwege de gemeentelijke "inhaalslag" waarbij alle verouderde bestemmingsplannen worden geactualiseerd. Dat komt wat onhandig over, want de stedenbouwkundige visie komt in elk geval te laat voor die herziening dus zou - als ze wordt omgezet in concrete bouwplannen - tot een tweede herziening leiden. Dat blijkt lastig te volgen voor de huidige bewoners van de Esch en dat verbaast me niets.

Een leuk gesprek met twee mensen die heel serieus aan het nadenken zijn over die wijk, waarin De Nieuwe Unie één van de eigenaren van de huurwoningen is. De Nieuwe Unie legt het verband met het nabij gelegen brainpark en met eventuele ontwikkelingen m.b.t. een derde stadsbrug en ondertunneling Maasboulevard en Van Rijckevorselweg. Beide ideeën zijn naar mijn idee nog verre toekomstmuziek, maar nu nadenken over de mogelijkheden die er zijn is belangrijk en we nodigen De Nieuwe Unie uit ook zelf met ideeën te komen. Die uitnodiging wordt met zichtbaar plezier aangenomen.

Later die middag voor het eerst nar de Coolsingel voor een overleg met o.a. wethouder Karakus en Willem Klos (van woningcorporatie WBR) over de volgende fase voor het project Jaffa. Jaffa is wijk waar het WBR de komende jaren veel in wil gaan investeren en de fase om van de eerste ideeën naar concrete plannen te komen die op draagvlak kunnen rekenen breekt nu aan. De wethouder heeft goede ideeën voor de organisatie van het overleg met de bewoners!

dinsdag 10 juli 2007

Jazz 'round town


Afgelopen zaterdag 'op' zuid (Charlois) een mooi, leuk en gezellig optreden in de open lucht van Kwintet Jazzeezy en vervolgens Hans Dulfer meegemaakt. In het kader van North Sea Jazz is het Jazz 'round town programma bedacht: in de weken voorafgaand aan het North Sea Jazz festival zijn er allerlei binnen-en buitenoptredens op beide Maasoevers. Het was de eerste keer dat ik op dit schitterende plekje was (Charloise Kerksingel) en de sfeer was die van een openluchtfestival op een willekeurig dorpspleintje. Muziek, een afgelaten stukje gras voor de kerk met een bescheiden podium. De muziek was mooi, het zonnetje scheen, er werd volop gedanst, gegeten en gedronken en het publiek in de leeftijd van 1 tot 90 vermaakte zich uitstekend. En ik ook! (foto afkomstig van: http://koppiekoppie.web-log.nl/).

vrijdag 6 juli 2007

Dat verklaar en beloof ik...

Om zes uur word ik in Den Haag nog op een surpriseborrel getracteerd door m'n afdeling (dank jullie wel!) en twee uur later mag ik alweer plaatsnemen op de publieke tribune van de raadszaal aan de Oostzeedijk in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk.

Eerst het agendapunt waarin burgers zelf de kans krijgen de deelraad kort te informeren. Daarin vele bewoners van Terbregsehof die in meerderheid niet uitkijken naar de plannen voor een aantal kantoorvilla's in hun buurt. En de organisator van Muziek op de Rotte (klik hier voor een filmpje) die heel duidelijk maakt dat je als je als deelgemeente een financiële bijdrage verstrekt, het fijn is om dan ook interesse en support te tonen voor de activiteit die je sponsort.

Na een nogal procedureel debat over voors en tegens om nu de stedenbouwkundige randvoorwaarden Terbregsehof vast te stellen blijkt dat de fracties het over één ding eens zijn: uitstel tot september om nog eens goed met de omwonenden te praten. Aldus wordt beslist en daarmee heeft deze jongen zijn eerste "klus";-).

Dan mag ik aantreden. Evert Polak legt uit hoe de fractie tot voordracht van mij is gekomen. De oppositie kraakt enkele kritische nootjes en vervolgens wordt gestemd. Ik mag mij verheugen in 16 stemmen voor, 2 blanco en geen tegenstemmen, zodat het mooie boeket bloemen dat vooraf achter de voorzitter is klaargelegd ook daadwerkelijk van eigenaar wisselt na het afleggen van de belofte. Ik voel mij welkom in de raadszaal en ga met goede moed aan de slag.

De raad aanvaardt vervolgens nog een motie voor een kunstwerk ter herinnering aan het Popfestival Kralingen van 1970 (klik hier voor een filmpje) en er wordt gestart met de bespreking van de kadernota begroting 2008. Maandag a.s. vervolgdebat daarover.

Na een lange dag waarin ik heel eventjes 2 banen tegelijk heb even na middernacht met 3 bossen bloemen op de fiets door "mijn" deelgemeente terug naar huis, een route die ik de komende tijd nog veel vaker af zal leggen.

woensdag 4 juli 2007

Laatste lootjes in Den Haag

Nog anderhalve dag voordat ik mijn toegangspasje van het ministerie van VROM mag inleveren. Mijn toegangspas voor de Tweede kamer is inmiddels al afgestaan aan mijn opvolger bij Bureau Secretaris-Generaal, en ik heb net een afspraak gemaakt met de ICT dienst voor het ophalen van mijn pda. Het is nog een beetje een onwennig idee, om hier na bijna 7 jaar echt afscheid te nemen en straks gewoon dagelijks naar het deelgemeentekantoor aan de Oostzeedijk te fietsen (als de deelraad mijn kandidatuur morgenavond daadwerkelijk in meerderheid steunt natuurlijk). Ik zie er naar uit om aan de slag te gaan in kralingen-Crooswijk, maar weet ook zeker dat ik veel collega's in het Haagse echt zal missen. Volgende week donderdag neem ik trouwens nog officieel afscheid bij VROM, dus misschien moet ik die toegangspas nog maar een weekje bij me houden.

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Aanmelden bij Posts [Atom]